Skip to main content
Kjøp billett

DET ER IGJEN DUKET FOR  2-DAGERS FESTIVAL PÅ VAULEN BADEPLASS FREDAG 7. JUNI OG LØRDAG 8. JUNI 2024

Live Nation Norge vil gjennomføre en 2-dagers festival på Vaulen badeplass fredag 7. og lørdag 8. Juni 2024.  

Opprigg vil starte fra kl. 08:00 mandag 3. juni på Vaulen Badeplass (all riggetid er i perioden 08:00 – 20:00). Nedrigg starter rett etter siste konserten er ferdig lørdag 8. juni. Arbeidet vil pågår frem til 12. juni. 

Vaulen badeplass vil være stengt i perioden fra kl. 06:00 onsdag 5. juni til og med mandag 10. juni. kl. 23:00.

Lydprøver fra kl. 10.00 fredag og fra kl. 10.00 lørdag

Portene åpnes fredag 7. juni kl 15:00 og musikken starter kl. 16:30

Portene åpnes lørdag 8. juni  kl 15:00 og musikken starter kl. 15.:25

Festivalen er ferdig til kl. 23:00 begge dager.

Vi er kjent med Helsemyndighetenes veileder for lyd for denne type arrangement og vi vil følge de punktene som er definert i tillatelsen vi har mottatt fra Helseetaten.

Vi vil i perioden før arrangementet diskutere den optimale plassering av lydanlegg med artistens lydpersonale slik at vi har minst mulig lydlekkasje til nabolaget.

Et eksternt firma vil foreta lydmålinger både utenfor og innenfor område under festivalen.

Vi vil ha et økt fokus på bemanning for å håndtere publikumsstrømmen både til og fra området for å begrense søppel og uønsket adferd på nabo tomtene.

For mer informasjon om artister og program, besøk: www.vaulenfestival.no

Tusen takk for velviljen dere viser oss og ønsker dere god sommer!

 

Med vennlig hilsen

Live Nation Norge AS

nabo@vaulenfestival.no

Kartene under viser veiene og områdene som er steng i de ulike periodene.

Vi ber dere vise hensyn og være oppmerksomme på tungtransport. 

Søndag 2. juni fra kl. 23:00:

Mandag 3. juni: 

Tirsdag 4. juni:

Onsdag 5. juni fra. kl. 06:00:

Vaulen badeplass vil være stengt i perioden fra kl. 06:00 onsdag 5. juni til og med mandag 10. juni. kl. 23:00. Nordsiden av Vaulen og lekeplassen vil være åpen gjennom hele perioden, så kartet under.